อาหารสำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจพบประมาณร้อยละ 50 ของประชากร เนื่องจากภาวะระดับไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ซึ่งเป็นต้นเหตุความพิการของหลอดเลือด อันเป็นผลจากการเพิ่มภาวะความไม่สมดุลของระดับไขมันทุกชนิดในกระแสเลือดของตนเอง

อาหารสำหรับผู้มีภาวะไขมันในเลือดสูง

สำหรับการรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนั้น ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ พยายามปรุงอาหารโดยใช้วิธีการต้ม นึ่ง ย่าง อบ แทนการทอดหรือผัด เลือกอาหารประเภทต้ม ต้มยำ แกงส้ม ยำ และไม่ควรมีกะทิเป็นส่วนประกอบ ใช้ไขมันจากพืชในการประกอบอาหาร เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันมะกอก น้ำมันข้าวโพด น้ำมันรำ เลือกรับประทานเนื้อปลา