การรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีไขมันในเลือดสูง

โรคเบาหวาน ถือเป็นโรคที่พบได้มากในกลุ่มคนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน แต่คนที่ผอมหรือสมส่วนก็สามารถป่วยเป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกัน เพราะโรคเบาวาน ก็มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมได้เช่นกัน ดังนั้น การเลือกรับประทานอาหาร ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจะต้องควบคุมในเรื่องของอาหารรวมถึงควบคุมน้ำหนักด้วย