ผลข้างเคียงของการให้อาหารทางเส้นเลือด

ถึงผลข้างเคียงของการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ คือเกิดแผลภายในช่องปาก การมองเห็นเสื่อมสภาพ และมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง นอกจากนี้ยังมีอาการหัวใจวาย อาการหงุดหงิด อาการชัก หายใจลำบาก