อาหารช่วยป้องกันเกล็ดเลือดต่ำ

อาหารสำหรับช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดนั้น เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง ซึ่งสาเหตุหลักๆ ก็คือการที่ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะเกิดจากโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อที่ทำให้ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดหรือเม็ดเลือดแดงเพียงพอ