อาหารที่มีกากใยสูง บำรุงลำไส้

อาหารที่กากใยมากนั้นจะยังดีต่อระบบขับถ่ายและสารอาหารที่มาด้วยกับอาหารที่กากใยเยอะนั้นก็สามารถบำรุงร่างกายให้เจริญเติบโตได้ดีด้วย โดยกากใยอาหารนั้นคือ ส่วนของพืชผัก ผลไม้หรือเมล็ดธัญพืชที่มนุษย์ได้รับประทานเข้าไปจากาอาหารแต่ละประเภท