สารอาหารที่ให้ทางสายยาง ทางหลอดเลือดดำ

ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางหลอดเลือดดำ ในเรื่องของสารอาหารนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสารอาหารหลักๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน ไขมัน ส่วนอาหารรองนั้นจะได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ อิเล็คโทรไลต์ สำหรับสารอาหารที่กล่าวมานั้น ก็จะขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของผู้ป่วยต้องการสารอาหารชนิดใดเพื่อนำไปซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอ