หากผู้ป่วยมีภาวะคลื่นไส้ขณะให้อาหารจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ?

อาการคลื่นไส้อาเจียน คืออาการอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพที่อาจเพิ่งเกิดขึ้นหรือสะสมมานาน สามารถเกิดได้จากปัญหาสุขภาพกาย เช่น โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่สามารถเป็นได้ง่าย หรือแม้แต่ระบบประสาทสมองที่เราอาจจะเป็นไม่รู้ตัว