หลายคนสงสัย ดื่มน้ำเยอะๆ ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่

น้ำแร่ต่างๆออกมาขายเป็นจำนวนมากมาย เพราะมีความเชื่อว่า น้ำแร่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตินานาชนิด หลายๆคนจึงมีความเชื่อว่าน้ำแร่นั้นยิ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย มากกว่าน้ำดื่มปกติอีกด้วย