อาหารสำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอด

สำหรับโรควัณโรคปอด เป็นโรคติดต่อโดยการสูดอากาศที่มีตัวเชื้อเข้าไป ถึงแม้ว่าวัณโรคจะสามารถป้องกันได้และรักษาได้ แต่โรควัณโรคก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตมากเป็น 1 ใน 10 ด้วยวัณโรคเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรัง ที่เกิดจากแบคทีเรียเอ็มทีบีซี