อาหารทางการแพทย์ คืออะไร

อาหารทางการแพทย์ ยังเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ใช่ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่ใช้เป็นโภชนาการบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เป็นปกติ หรือร่างกายอยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่างมากหรือน้อยเป็นพิเศษ โดยที่ไม่สามารถบริโภคจากอาหารทั่วไปได้

ผู้ดูแลต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง ในการให้อาหารทางสายยาง

ผู้ดูแลต้องทำความเข้าใจให้ดีและถูกต้องว่าวิธีการให้อาหารทางสายยางทำอย่างไร และต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ที่จะต้องให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย หรือหากมีการนำผู้ป่วยไปพักฟื้น ดูแลที่บ้านจะต้องทราบถึงขั้นตอนการเตรียมอาหารปั่นผสม ว่าควรที่จะทำอย่างไร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับร่างกาย

ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังใส่สายยางให้อาหาร

ภาวะแทรกซ้อนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและตลอดเวลา โดยอาจมีสาเหตุและไม่มีสาเหตุได้ โดยเริ่มต้นจากการที่สายยางให้อาหารเลื่อนหลุดจากกระเพาะอาหารทำให้ของเหลว น้ำย่อย อาหารในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปอยู่ในหลอดอาหารเมื่อผู้ป่วยนอนลงอาจทำให้อาหารเข้าไปให้หลอดลมจนอาจก่อให้เกิดภาวะปอดอักเสบ/ปอดบวมได้

ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เสี่ยงเกิดภาวะกรดไหลย้อน

สำหรับการรักษาอาการกรดไหลย้อน ผู้ป่วยควรการปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตอาจช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้ เช่น รับประทานอาหารในปริมาณที่พอดี ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ควรเข้านอนทันทีหลังรับประทานอาหาร