การทำอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะโรค

โภชนาการของผู้ป่วย ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่ดูแลให้มากเป็นพิเศษ เพราะผู้ป่วยบางโรคต้องมีการจำกัดในเรื่องของปริมาณของสารอาหาร ดังนั้น หากผู้ป่วยได้รับสารอาหารบางชนิดที่มากจนเกินไปหรือน้อยไป ก็อาจจะได้รับผลกระทบไปถึงอาการป่วยได้