ผู้ป่วยที่มีอาการไอ สามารถให้อาหารทางสายยางได้หรือไม่

ระหว่างการให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยอาจจะมีอาการไอได้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาการที่ร่างกายมีการตอบสนองและกำจัดสิ่งที่กีดขวางระบบทางเดินหายใจทางจมูก เสมหะ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองภายในลำคอ