ควรสังเกตให้ดี ภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสายยาง

การสังเกตภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสาย ซึ่งหลายๆท่านที่ดูแลผู้ป่วยอาจจะเคยพบเจอบ้าง ซึ่งทุกท่านที่ดูแลผู้ป่วยควรมีความเข้าใจด้านพื้นฐานตรงนี้อย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยนั่นเอง