ข้อดีของอาหารทางการแพทย์

ข้อดีของอาหารทางการแพทย์ มีวิธีการเตรียมที่ไม่ยุ่งยาก สามารถใช้เป็นอาหารหลักแทนอาหารแต่ละมื้อได้ และยังมีส่วนช่วยในระบบย่อยและดูดซึมอาหารได้