ปัญหาจากการให้อาหารทางสายยางที่ต้องระมัดระวัง

ระหว่างการให้อาหารทางสายยาง ก็คือ การติดขัดของสายยางให้อาหาร ซึ่งปัญหาในข้อนี้มักจะเกิดเนื่องจากอาหารปั่นผสมที่นำมาให้ผู้ป่วยมีความหนืดเกินไป ทำให้อาหารเกิดการติดขัดอยู่ใยสายยาง ดังนั้น อาหารที่จะนำมาให้ผู้ป่วยจะต้องผ่านการควบคุมของนักโภชนาการ เพราะสูตรอาหารนั้น