ปัญหาจากการให้อาหารทางสายยางที่ต้องระมัดระวัง

ระหว่างการให้อาหารทางสายยาง ก็คือ การติดขัดของสายยางให้อาหาร ซึ่งปัญหาในข้อนี้มักจะเกิดเนื่องจากอาหารปั่นผสมที่นำมาให้ผู้ป่วยมีความหนืดเกินไป ทำให้อาหารเกิดการติดขัดอยู่ใยสายยาง ดังนั้น อาหารที่จะนำมาให้ผู้ป่วยจะต้องผ่านการควบคุมของนักโภชนาการ เพราะสูตรอาหารนั้น

ควรระวัง ผลเสียกับผู้ป่วย ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานอาหารทางสายยาง

อาหารทางสายยาง หรืออาหารปั่นผสมนั้นในสมัยนี้ถือว่านิยมแพร่หลายมากๆ ในการนำมาใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหาร หรือรับประทานอาหารเองได้ แต่ระบบต่างๆในการย่อยอาหารยังคงสมบูรณ์เป็นปกติอยู่