การให้สารอาหารทางเส้นเลือด

การให้สารอาหารทางเส้นเลือด เป็นการให้สารอาหารเข้าสู่ระบบเลือดโดยไม่ผ่านระบบการย่อยอาหารของผู้ป่วยใด ๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่กระเพาะอาหารและลำไส้ถูกตัดออกไปหรือไม่สามารถทำงานได้ หรือกลุ่มมีอาการถ่ายเหลว อาเจียน และยังมีอาการเจ็บในช่องปาก หรือหลอดอาหาร หรือมีรูรั่วในกระเพาะอาหารหลอดอาหาร และสุดท้ายมีอาการสูญเสียมวลร่างกายและกล้ามเนื้อ