อาหารผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนควรรับประทาน

อาการกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่กรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะไหลย้อนกลับมาในหลอดอาหาร จนทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร โดยผู้ป่วยจะรู้สึกแสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว และคลื่นไส้ ซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งมักพบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่