ไอโอดีน สำคัญกว่าที่คิด

ขาดสารไอโอดีนจะทำให้เกิดโรคหลายโรค  เช่น อาการคอพอก ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ โรคเอ๋อ ซึ่งทำให้ระดับสติปัญญาพัฒนาด้อยกว่าปกติ และมีการพัฒนาทางร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกมีการพัฒนาทางสมองช้ากว่าปกติ