อาหารช่วยบำรุงไต

ไต เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย  โดยทำหน้าที่คัดกรองสารอาหารต่างๆ ภายในเลือด เพื่อให้ร่างกายสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นยังช่วยในการขับน้ำส่วนเกินหรือของเสียจากเลือดออกมาในรูปของปัสสาวะ  แต่ถ้าไตเกิดความบกพร่องหรือเสียหาย ก็จะมีอาการเจ็บป่วยตามมาจนไม่สามารถฟอกเลือดหรือขับของเสียออกจากเลือดได้ ทำให้เกิดอาการป่วย