อาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับโรคไทรอยด์เป็นพิษ

อาหารที่ผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงชนิดแรกคืออาหารที่มีไอโอดีน สังกะสี และ ซีลึเนี่ยมสูง อาหารประเภทนี้พบมากในอาหารทะเล ปลา เครื่องในสัตว์ เห็ด เมล็ดทานตะวันและธัญพืชต่าง ๆ สารประกอบพวกมีมากอยู่แล้วสารอาหารประเภทนี้จึงเป็นตัวกระตุ้นทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนมากกว่าปกติจึงจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยง