อาหารที่รับประทานมาก เสี่ยงเป็นโรคไต

การควบคุมอาหารมีความสำคัญต่อผู้ที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง เพราะจะช่วยให้ชะลอการเสื่อมของไต ยืดเวลาที่จะต้องล้างไตให้ช้าลง ลดภาระการทำงานของไตในการขับถ่ายของเสีย ทำให้ไตส่วนที่เหลืออยู่ไม่ต้องทำงานหนักเกินตัว ช่วยลดการคั่งของของเสียที่เกิดจากการรับประทานอาหาร