อาหารป้องกันนิ่วในไต

การป้องกันการเกิดนิ่วโดยการควบคุมอาหาร ร่วมกับการใช้ยาจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพราะอาการนิ่วในไตมีหลายชนิดและมีวิธีป้องกันที่แตกต่างกัน สิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอคือการดื่มน้ำ การดื่มน้ำมากๆ สามารถป้องกันการเกิดนิ่วในไตได้ จะทำให้ปัสสาวะเจือจาง สังเกตปัสสาวะจะใจหรือมีสีเหลืองจางๆ สำหรับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่จะป้องกันอาการนิ่วในไตคือ เนื้อสัตว์ทุกชนิด ไข่ โดยเฉพาะเครื่องใน