แนวทางการรับประทานอาหาร ป้องกันภาวะกระดูกบาง

อาหารที่มีแคลเซียมสูงแล้ว เราควรที่ออกกำลังกาย ควรใช้การออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักและชนิดที่ต้องมีแรงต้านจะกระตุ้นกระดูกให้แข็งแรงขึ้น การยกน้ำหนัก การเดิน การเต้น และอะไรก็ตามที่ลงน้ำหนักกับกระดูกจะช่วยได้