อาหารเสริมภูมิต้านทาน ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

โภชนาการมีความสัมพันธ์กับอาหารเกี่ยวข้องกับสุขภาพ หากร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการและสามารถนำสารอาหารเหล่านั้นไปใช้ ก็จะส่งผลให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงป้องกันการเกิดภาวะของร่างกายที่ขาดสารอาหาร