อาหาร ช่วยป้องกันหัวใจวาย

โรคหัวใจถือเป็นภัยร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยมากถึง 20,855 คน ต่อปี  หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน  ในระยะเริ่มแรกผู้ป่วยหัวใจจะมีอาการเพียงเล็กน้อย  ทำให้อาจละเลยการไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา  ดังนั้น   กรมสุขภาพจิตจึงให้ข้อมูล สัญญาณเตือนของโรคหัวใจวายซึ่งจะมีอาการอย่างไรบ้างนั้น ลองมาเช็คสุขภาพไปพร้อมๆกัน