ถั่วแขกให้โทษ หากรับประทานผิดวิธี

ถั่วแขก หรือ Snap bean คือหนึ่งในพืชตระกูลถั่ว โดยจะมีลักษณะเหมือนหนอนบุ้ง โดยมีต้นกำเนิดมาจากทางฝั่งแมกซิโก เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะอากาศที่ร้อนชื้น ถั่วแขกเป็นหนึ่งในพืชล้มลุกมีอายุอยู่ประมาณ 3 ปี