เผย 4 ซูเปอร์ฟู้ด อาหารเทรนด์ใหม่ สำหรับคนรักสุขภาพ

ยุคสมัยนี้มีผู้คนจำนวนมากเกิดความรู้สึกรักสุขภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่มาตอบรับบุคคลในกลุ่มสุขภาพก็คือรูปแบบของอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพมากกว่าเดิม จึงมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพมากมายเกิดขึ้นมาใหม่ และถูกตีพิมพ์ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว