เผย 5 ข้อควรรู้ การดูแลอาหารผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีอาการเบื่ออาหาร หรือบางท่านเริ่มเลือกรับประทานกินอะไรเดิมๆ รสชาติเดิมๆ ทำให้ร่างกายขาดการรับสารอาหารที่มีความหลากหลาย ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นการรับกลิ่น รวมถึงการรับรสชาติของอาหารจะเริ่มเปลี่ยนไป