ทำไมผู้ป่วยมะเร็ง ถึงขาดสารอาหาร

การรับประทานอาหาร ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับคนทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้ป่วยก็ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารตามความต้องการ และที่สำคัญ เราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมมากที่สุด