น้ำเห็ดหลินจือ กับคุณค่ามหาศาล

ห็ดหลินจือ (Lingzhi  Reish)   มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  กาโนเดอร์มา ลูซิดัม  (Ganoderma Lucidum)  เป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่ มีสีเข้ม มีพื้นผิว มันวาว มีลักษณะ คล้ายไม้และมีรสขม   มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการใช้เห็ดหลินจือเพื่อรักษาหรือบำรุงสุขภาพ