สารอาหารช่วยรักษา “โรคกระดูกพรุน”

โรคกระดูกพรุน ปัจจุบันไม่ใช่จะเกิดเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น  แต่จะเกิดขึ้นได้กับวัยหนุ่ม วัยสาว อีกด้วย อาจจะมาจากสาเหตุ การทำงานออกแรง และการออกกำลังกายมากเกินไป จะทำให้เกิดแรงกดที่กระดูก

อาหารช่วยให้ผู้สูงอายุแข็งแรงและมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข

เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจ  ทั้งทางด้านสรีรวิทยา หัวใจ ปอด  ตับ  ไต  ระบบย่อย  และสมอง  จะลดประสิทธิภาพการทำงานความจำระยะสั้นทำงานลดลง เมื่ออายุมากขึ้น ก็จะมีโรคชนิด เชื้อเรื้อรังที่คอยวิ่งควบคู่มากับอายุหากดูแลสุขภาพไม่ดีพอโรคที่มากับอายุที่เราคุ้นเคยกันได้แก่ โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด  ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง  โรคกระดูกพรุนไขข้อ  ต่อกระจก  เป็นต้น

อาหาร สำหรับผู้อยากเลิกบุหรี่

คนสูบบุหรี่จัด โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานที่เจอกับภาวะความเครียดและเชื่อว่าบุหรี่นั้น จะสามารถช่วยทำให้ลดอาการตึงเครียดได้ ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะบุหรี่เป็นโทษต่อร่างกายและจะทำให้เรามีสุขภาพที่ย่ำแย่ตามไปด้วย สำหรับใครที่อยากจะเลิกบุหรี่และหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพก็สามารถเริ่มต้นได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหาร

อาหารสำหรับบำบัดผู้ป่วยลำไส้อักเสบ

อาหารการกิน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับการดำรงชีวิต แต่การรับประทานอาหารก็ส่งผลแก่ร่างกายในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารให้มาก ควรเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารให้มากเป็นพิเศษ เพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหาร สามารถส่งผลเสียแก่ร่างกายได้