การกินลดความเสี่ยง โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

อัตราการเกิดของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้น  มีงานวิจัยพบว่าพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ดีอาจจะนำไปสู่สาเหตุของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ และมีรายงานการวิจัยว่าแม่ผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงการตายจากโรคนี้ ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

ระวัง ไขมันในเลือดสูงอันตรายมากกว่าที่คิด

ไขมันในเลือดสูงมาจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักก็คือการกินอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง  ซึ่งมักจะพบในไขมันสัตว์(เนื้อสัตว์) ในน้ำมันพืชบางชนิด  เช่น  น้ำมันปาล์  น้ำมันมะพร้าว  กะทิ นอกจากนี้ยังรวมถึงการกินน้ำตาลมากเกิน (ซึ่งจะสะสมเป็นไขมัน) การดื่มแอลกอฮอล์  สูบบุหรี่  รวมถึงคนที่อ้วน  คนที่ขาดการออกกำลังกาย

อาหาร ช่วยป้องกันหัวใจวาย

โรคหัวใจถือเป็นภัยร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยมากถึง 20,855 คน ต่อปี  หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน  ในระยะเริ่มแรกผู้ป่วยหัวใจจะมีอาการเพียงเล็กน้อย  ทำให้อาจละเลยการไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา  ดังนั้น   กรมสุขภาพจิตจึงให้ข้อมูล สัญญาณเตือนของโรคหัวใจวายซึ่งจะมีอาการอย่างไรบ้างนั้น ลองมาเช็คสุขภาพไปพร้อมๆกัน