อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งและต้องให้ยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเครื่องดื่มที่มีสารอาหารที่ร่างการต้องการได้แก่  วิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และน้ำ  อย่างเพียงพอ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง อาจจะมีปัญหาจากการรักษาซึ่งมีผลข้างเคียงทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง ของระบบร่างกายที่เกิดขึ้นจากเซลล์มะเร็งในการต่อสู้โรค