อาหารออแกนิค ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ

อาหารออแกนิค หรืออาหารเกษตรอินทรีย์คือ อาหารที่ผ่านการผลิตทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนรักสุขภาพนิยมรับประทาน เพื่อให้ร่างกายไม่มีการสะสมของสารเคมีอยู่ภายในร่างกาย ไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายด้วย ช่วยป้องกันการเกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ