การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดด้วยอาหาร

การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดนั้นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการรักษาของแพทย์การให้ยา อาหารเป็นตัวช่วยหลักสำคัญที่มีโครงสร้างของโปรตีนที่มีตัวกระตุ้นทำให้แผลหายเร็วขึ้น จึงทำให้เราเห็นได้แล้วว่าอาหารนั้นมีความจำเป็นต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้อย่างไร