อาหารสำหรับผู้ป่วยลำไส้อักเสบ

โรคลำไส้อักเสบนั้น ผู้ป่วยควรเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงเพราะผู้ป่วยหลายคน อาจจะมีน้ำหนักตัวลดลงและอาจมีภาวะขาดสารอาหาร นอกจากนี้อาหารที่มีไฟเบอร์ต่ำก็เป็นอาหารที่ผู้ป่วยควรรับประทาน เพราะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและช่วยให้ลำไส้ทำงานน้อยลง ยับยั้งอาการปวดท้องและท้องเสียได้ และที่สำคัญอาหารที่ปราศจากแล็กโทส เพราะผู้ป่วยบางรายอาจไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโทสได้