ประเภทของผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางหลอดเลือดดำ

การให้อาหารทางหลอดเลือดดำ ซึ่งจะพบได้เสมอกับผู้ป่วยที่สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ป่วยด้วยปัญหาทางสมองที่ไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง อยู่ในภาวะเจ็บป่วยจนไม่สามารถรับอาหารได้มากเพียงต่อร่างกายต้องการ ผู้ป่วยที่ไม่ควร ให้อาหารทางปากหรือทางกระเพาะลำไส้เลย