อาหารป้องกัน “โรคหัวใจขาดเลือด”

โรคหัวใจสามารถป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพราะว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะ และมีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่พอเหมาะ สามารถที่จะป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ ประทานอาหารบำรุงหัวใจและทำให้หัวใจแข็งแรง