อาหารป้องกันเกล็ดเลือดต่ำ

สำหรับอาหารที่จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มเกล็ดเลือด ได้แก่ อาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุสูง ซึ่งจะทำให้ร่างกายสร้างและรักษาระดับของเกล็ดเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันมีอาหารเสริมหลักหลายชนิดที่สามารถให้วิตามินและแร่ธาตุในจำนวนมากได้