อาหารป้องกันตับแข็ง

วิธีการป้องกันการเกิดความเสี่ยงในโรคตับแข็ง ควรงดการดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารที่เป็นอันตรายต่อตับ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื่องจากอาจมีเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรง รับประทานโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย