เผยวิธีแก้หวัด คัดจมูก ด้วย 6 พืชผักคู่บ้านท่าน

การเป็นไข้หวัดอย่างมาก เนื่องจากว่าในขณะนี้ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง จึงทำให้คนที่มีอาการป่วยทั่วไปแม้ว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวก็อาจจะเกิดความวิตกกังวลต่างๆนานาขึ้นได้ ยิ่งจะทำให้อาการไข้หวัดธรรมดาที่ป่วยอยู่เพื่อความรุนแรงขึ้นได้นั่นเอง