อาหารที่รับประทานมาก เสี่ยงเป็นโรคไต

การควบคุมอาหารมีความสำคัญต่อผู้ที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง เพราะจะช่วยให้ชะลอการเสื่อมของไต ยืดเวลาที่จะต้องล้างไตให้ช้าลง ลดภาระการทำงานของไตในการขับถ่ายของเสีย ทำให้ไตส่วนที่เหลืออยู่ไม่ต้องทำงานหนักเกินตัว ช่วยลดการคั่งของของเสียที่เกิดจากการรับประทานอาหาร

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง สำหรับผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

สำหรับอาหารที่ไม่ควรรับประทานเลยหลังผ่าตัดคืออาหารสุก ๆ ดิบ ๆ รวมทั้งอาหารหมักดอง เพราะในอาหารเหล่านี้มีสารเคมีและสารพิษต่างๆ เจือปนอยู่ ซึ่งผู้ป่วยบางรายเมื่อรับประทานเข้าไป อาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในระหว่างพักฟื้นบาดแผลได้เช่นกัน