อาหารและพฤติกรรมที่เสี่ยงทำให้เป็นโรคไต

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะตับแข็ง นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว ในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหาร ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ สำหรับเบื้องต้นของการป้องกันคือการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเกิดโรค โดยไม่ควรดื่มเกิน 14 หน่วยมาตรฐานต่อสัปดาห์

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง สำหรับผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

สำหรับอาหารที่ไม่ควรรับประทานเลยหลังผ่าตัดคืออาหารสุก ๆ ดิบ ๆ รวมทั้งอาหารหมักดอง เพราะในอาหารเหล่านี้มีสารเคมีและสารพิษต่างๆ เจือปนอยู่ ซึ่งผู้ป่วยบางรายเมื่อรับประทานเข้าไป อาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในระหว่างพักฟื้นบาดแผลได้เช่นกัน