อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง สำหรับผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

สำหรับอาหารที่ไม่ควรรับประทานเลยหลังผ่าตัดคืออาหารสุก ๆ ดิบ ๆ รวมทั้งอาหารหมักดอง เพราะในอาหารเหล่านี้มีสารเคมีและสารพิษต่างๆ เจือปนอยู่ ซึ่งผู้ป่วยบางรายเมื่อรับประทานเข้าไป อาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในระหว่างพักฟื้นบาดแผลได้เช่นกัน