บำรุงสมองด้วยอาหาร ที่ถูกต้อง

ถ้าไม่อยากให้สมองเสื่อม สิ่งสำคัญคือควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตามหลักโภชนาการและต้องประกอบด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ จะขาดหมู่ใดหมู่หนึ่งไม่ได้อันจะทำให้มีผลกระทบต่อระบบต่างๆการทำงานของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดสมองเสื่อมได้