อาหารป้องกันโรคมะเร็ง

สำหรับอาหารที่สามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง คือเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ำ สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรที่จะมีการปรุงอาหารพวกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะการย่างด้วยไฟอุณหภูมิที่สูงจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง เนื่องจากน้ำมันที่ถูกไฟไหม้จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง และควรจะเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นเช่น การอบ