เผย 4 ขนมแสนอร่อย แต่อันตรายมากสำหรับเด็ก

อาหารและขนม ได้มีการผสมสารเคมีต่างๆมากมาย  ซึ่งสารเคมีบางตัวก็มีอันตราย และสามารถสะสมสารเคมีต่างๆในร่างกาย ผู้ใหญ่หลายๆท่านจึงไม่แนะนำให้เด็กๆรับประทานขนมถุงๆ ที่ขายอยู่ทั่วไป เพราะส่งผลเสียและอันตรายมากๆกับเด็กๆนั่นเอง