อาหารที่ผู้เป็นไมเกรนควรหลีกเลี่ยง

อาหารที่ผู้ป่วยโรคไมเกรนควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะไวน์แดง ที่เป็นตัวกระตุ้นอาการปวดหัวไมเกรน นอกจากนี้แอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆ ยังทำให้ร่างกายขาดน้ำ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยโรคไมเกรนควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึง เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไป