การดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

การเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งการเลือกอาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก สำหรับวิธีการเพิ่มแคลอรีและโปรตีนในผู้ป่วย สามารถทำได้โดย การรับประทานอาหารเพิ่มจำนวนมื้อมากขึ้น พยายามรับประทานผักให้ครบ 5 สี เพื่อให้ได้สารอาหารและวิตามินจากผักหลากหลายชนิด จำกัดการรับประทานอาหารมัน ๆ ถ้าดื่มนมเลือกแบบไขมันต่ำ จำกัดอาหารเค็ม อาหารที่ปิ้งย่าง